اظهارات وزیرعلوم درباره حذف کنکور دکتری

Home / اظهارات وزیرعلوم درباره حذف کنکور دکتری

اظهارات وزیرعلوم درباره حذف کنکور دکتری

وزیر علوم با تاکید بر اینکه برنامه خاصی برای حذف کنکور دکتری نداریم گفت: البته بخشی از دانشگاهها متقاضی پذیرش دانشجوی دکتری به صورت مستقیم هستند که هنوز این درخواست‌ها مورد بررسی قرار نگرفته است. وزیر علوم با تاکید بر اینکه برنامه خاصی برای حذف کنکور دکتری نداریم گفت: البته بخشی از دانشگاهها متقاضی پذیرش […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اظهارات وزیرعلوم درباره حذف کنکور دکتری

وزیر علوم با تاکید بر اینکه برنامه خاصی برای حذف کنکور دکتری نداریم گفت: البته بخشی از دانشگاهها متقاضی پذیرش دانشجوی دکتری به صورت مستقیم هستند که هنوز این درخواست‌ها مورد بررسی قرار نگرفته است. وزیر علوم با تاکید بر اینکه برنامه خاصی برای حذف کنکور دکتری نداریم گفت: البته بخشی از دانشگاهها متقاضی پذیرش […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اظهارات وزیرعلوم درباره حذف کنکور دکتری