اطلاعیه قرارگاه اربعین ناجا به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی

Home / اطلاعیه قرارگاه اربعین ناجا به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی

اطلاعیه قرارگاه اربعین ناجا به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی
قرارگاه اربعین نیروی انتظامی با نزدیک شدن به اربعین حسینی اطلاعیه‌ای صادر و نکاتی حائز اهمیت را برای زائران حسینی(ع) عنوان کرد.

اطلاعیه قرارگاه اربعین ناجا به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی

قرارگاه اربعین نیروی انتظامی با نزدیک شدن به اربعین حسینی اطلاعیه‌ای صادر و نکاتی حائز اهمیت را برای زائران حسینی(ع) عنوان کرد.
اطلاعیه قرارگاه اربعین ناجا به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی