اطلاعیه آموزش‌وپرورش شهر تهران درباره زمانبندی مصاحبه آزمون استخدامی

Home / اطلاعیه آموزش‌وپرورش شهر تهران درباره زمانبندی مصاحبه آزمون استخدامی

اطلاعیه آموزش‌وپرورش شهر تهران درباره زمانبندی مصاحبه آزمون استخدامی

آموزش‌وپرورش شهر تهران اعلام کرد: زمان مراجعه برای بررسی مدارک، تشکیل پرونده اولیه و اعلام برنامه زمانی مصاحبه تخصصی، پذیرفته‌شدگان در چهارمین آزمون استخدامی بعد از ۱۵ مهر از طریق سایت اداره کل آموزش‌وپرورش شهر تهران اعلام خواهد شد. به …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اطلاعیه آموزش‌وپرورش شهر تهران درباره زمانبندی مصاحبه آزمون استخدامی

آموزش‌وپرورش شهر تهران اعلام کرد: زمان مراجعه برای بررسی مدارک، تشکیل پرونده اولیه و اعلام برنامه زمانی مصاحبه تخصصی، پذیرفته‌شدگان در چهارمین آزمون استخدامی بعد از ۱۵ مهر از طریق سایت اداره کل آموزش‌وپرورش شهر تهران اعلام خواهد شد. به …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اطلاعیه آموزش‌وپرورش شهر تهران درباره زمانبندی مصاحبه آزمون استخدامی