اطلاعیه آزمون دکترای نیمه‌متمرکز سال 96 فردا منتشر می‌شود

Home / اطلاعیه آزمون دکترای نیمه‌متمرکز سال 96 فردا منتشر می‌شود

اطلاعیه آزمون دکترای نیمه‌متمرکز سال 96 فردا منتشر می‌شود
اطلاعیه ثبت‌نام آزمون دکترای نیمه‌متمرکز سال 96 فردا یکشنبه 14 آذرماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد.

اطلاعیه آزمون دکترای نیمه‌متمرکز سال 96 فردا منتشر می‌شود

اطلاعیه ثبت‌نام آزمون دکترای نیمه‌متمرکز سال 96 فردا یکشنبه 14 آذرماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد.
اطلاعیه آزمون دکترای نیمه‌متمرکز سال 96 فردا منتشر می‌شود