اطلاعيه‌ سازمان سنجش درباره نتايج سومين آزمون استخدامی متمركز

Home / اطلاعيه‌ سازمان سنجش درباره نتايج سومين آزمون استخدامی متمركز

اطلاعيه‌ سازمان سنجش درباره نتايج سومين آزمون استخدامی متمركز

 سازمان سنجش و آموزش کشور در خصوص نتايج سومين آزمون استخدامی متمركزاطلاعيه‌ ای صادر کرد. متن اطلاعیه به شرح زیر است:  با عنايت به برگزاری سومين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاه‌های اجرايی در تاريخ 95/08/21، پيرو اطلاعيه مورخ 95/09/20 و اطلاعيه‌های …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اطلاعيه‌ سازمان سنجش درباره نتايج سومين آزمون استخدامی متمركز

 سازمان سنجش و آموزش کشور در خصوص نتايج سومين آزمون استخدامی متمركزاطلاعيه‌ ای صادر کرد. متن اطلاعیه به شرح زیر است:  با عنايت به برگزاری سومين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاه‌های اجرايی در تاريخ 95/08/21، پيرو اطلاعيه مورخ 95/09/20 و اطلاعيه‌های …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اطلاعيه‌ سازمان سنجش درباره نتايج سومين آزمون استخدامی متمركز