اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو/ سوابق تحصیلی در کنکور باقی می‌ماند

Home / اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو/ سوابق تحصیلی در کنکور باقی می‌ماند

اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو/ سوابق تحصیلی در کنکور باقی می‌ماند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: قانون سنجش و پذیرش دانشجو به گونه‌ای اصلاح می‌شود که سهم سوابق تحصیلی در کنکور اعمال شود و این موضوع فردا در صحن علنی مجلس بررسی و رأی‌گیری خواهد شد. رضا صابری در …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو/ سوابق تحصیلی در کنکور باقی می‌ماند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: قانون سنجش و پذیرش دانشجو به گونه‌ای اصلاح می‌شود که سهم سوابق تحصیلی در کنکور اعمال شود و این موضوع فردا در صحن علنی مجلس بررسی و رأی‌گیری خواهد شد. رضا صابری در …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو/ سوابق تحصیلی در کنکور باقی می‌ماند

فروش بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال