استقلال پرهوادارترین تیم سال 2018 لیگ قهرمانان

Home / استقلال پرهوادارترین تیم سال 2018 لیگ قهرمانان

استقلال پرهوادارترین تیم سال 2018 لیگ قهرمانان
تیم فوتبال استقلال بالاترین میانگین هواداران در لیگ قهرمانان آسیا را به نام خود ثبت کرد.

استقلال پرهوادارترین تیم سال 2018 لیگ قهرمانان

تیم فوتبال استقلال بالاترین میانگین هواداران در لیگ قهرمانان آسیا را به نام خود ثبت کرد.
استقلال پرهوادارترین تیم سال 2018 لیگ قهرمانان