استقلال بازی هفته را به سپاهان باخت

Home / استقلال بازی هفته را به سپاهان باخت

استقلال بازی هفته را به سپاهان باخت
شاگردان وینفرد شفر مهم‌ترین بازی هفته دهم را به شاگردان امیر قلعه‌نویی واگذار کردند.

استقلال بازی هفته را به سپاهان باخت

شاگردان وینفرد شفر مهم‌ترین بازی هفته دهم را به شاگردان امیر قلعه‌نویی واگذار کردند.
استقلال بازی هفته را به سپاهان باخت