استقبال مخاطبان از پخش زنده رادیو اربعین

Home / استقبال مخاطبان از پخش زنده رادیو اربعین

استقبال مخاطبان از پخش زنده رادیو اربعین
مسئول کاروان صدای جمهوری اسلامی ایران از استقبال خوب مخاطبان از پخش زنده برنامه‌های رادیو اربعین خبر داد.

استقبال مخاطبان از پخش زنده رادیو اربعین

مسئول کاروان صدای جمهوری اسلامی ایران از استقبال خوب مخاطبان از پخش زنده برنامه‌های رادیو اربعین خبر داد.
استقبال مخاطبان از پخش زنده رادیو اربعین