استفاده از کمک‌داور ویدئویی در مرحله حذفی جام ملت‌های آسیا

Home / استفاده از کمک‌داور ویدئویی در مرحله حذفی جام ملت‌های آسیا

استفاده از کمک‌داور ویدئویی در مرحله حذفی جام ملت‌های آسیا
با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، از سیستم کمک‌داور ویدئویی (VAR) در مرحله حذفی جام ملت‌های آسیا استفاده می‌شود.

استفاده از کمک‌داور ویدئویی در مرحله حذفی جام ملت‌های آسیا

با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، از سیستم کمک‌داور ویدئویی (VAR) در مرحله حذفی جام ملت‌های آسیا استفاده می‌شود.
استفاده از کمک‌داور ویدئویی در مرحله حذفی جام ملت‌های آسیا