استرداد بن کارتهای دانشجویی از 29 خرداد 95/ فقط سهم مشارکت برگردانده می‌شود

Home / استرداد بن کارتهای دانشجویی از 29 خرداد 95/ فقط سهم مشارکت برگردانده می‌شود

استرداد بن کارتهای دانشجویی از 29 خرداد 95/ فقط سهم مشارکت برگردانده می‌شود

مشاور منابع و امور انسانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از استرداد مبالغ بن کارت های دانشجویی خبر داد. نیکنام حسین‌پور مشاور منابع و امور انسانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استرداد بن کارتهای دانشجویی از 29 خرداد 95/ فقط سهم مشارکت برگردانده می‌شود

مشاور منابع و امور انسانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از استرداد مبالغ بن کارت های دانشجویی خبر داد. نیکنام حسین‌پور مشاور منابع و امور انسانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استرداد بن کارتهای دانشجویی از 29 خرداد 95/ فقط سهم مشارکت برگردانده می‌شود

بازی