از نظرات رهبران ایران استفاده می‌کنیم/ دستور ویژه در مورد اهل سنت

Home / از نظرات رهبران ایران استفاده می‌کنیم/ دستور ویژه در مورد اهل سنت

از نظرات رهبران ایران استفاده می‌کنیم/ دستور ویژه در مورد اهل سنت
مرجع تقلید شیعیان عراق گفت: به نیروهای حشدالشعبی گفتم که جان و مال خود را سپر بلای اهل سنت عراق قرار دهید و از آنها دفاع کنید.

از نظرات رهبران ایران استفاده می‌کنیم/ دستور ویژه در مورد اهل سنت

مرجع تقلید شیعیان عراق گفت: به نیروهای حشدالشعبی گفتم که جان و مال خود را سپر بلای اهل سنت عراق قرار دهید و از آنها دفاع کنید.
از نظرات رهبران ایران استفاده می‌کنیم/ دستور ویژه در مورد اهل سنت