از شکست نهراسیم

Home / از شکست نهراسیم

از شکست نهراسیم

از شکست نهراسیم پیک سنجش     شکست، تنها یک فرصت براى شروعى دوباره است؛ این بار ولى هوشمندانه‌تر. (هنرى فورد) مطمئنا همه افراد موفقى که امروزه می‌بینیم، مسیر رسیدن به موفقیتشان بدون شکست نبوده است. اغلب این افراد موفق، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

از شکست نهراسیم

از شکست نهراسیم پیک سنجش     شکست، تنها یک فرصت براى شروعى دوباره است؛ این بار ولى هوشمندانه‌تر. (هنرى فورد) مطمئنا همه افراد موفقى که امروزه می‌بینیم، مسیر رسیدن به موفقیتشان بدون شکست نبوده است. اغلب این افراد موفق، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

از شکست نهراسیم

میهن دانلود