از روحیه ضدفوتسالی تاج تا واکنش به رکورد جدید فالکائو

Home / از روحیه ضدفوتسالی تاج تا واکنش به رکورد جدید فالکائو

از روحیه ضدفوتسالی تاج تا واکنش به رکورد جدید فالکائو
سرمربی اسبق تیم ملی فوتسال گفت: مسئولان فدراسیون فوتبال همواره روحیه ضدفوتسالی خود را آشکار کرده‌اند، امیدوارم زودتر بروند تا حق‌ به حق‌دار برسد.

از روحیه ضدفوتسالی تاج تا واکنش به رکورد جدید فالکائو

سرمربی اسبق تیم ملی فوتسال گفت: مسئولان فدراسیون فوتبال همواره روحیه ضدفوتسالی خود را آشکار کرده‌اند، امیدوارم زودتر بروند تا حق‌ به حق‌دار برسد.
از روحیه ضدفوتسالی تاج تا واکنش به رکورد جدید فالکائو