از دیپلماسی فوتبالی با مرد سوئیسی تا نمایش قدرت ایران در آسیا

Home / از دیپلماسی فوتبالی با مرد سوئیسی تا نمایش قدرت ایران در آسیا

از دیپلماسی فوتبالی با مرد سوئیسی تا نمایش قدرت ایران در آسیا
شکست پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا شاید یک جام را از فوتبال ایران دور کرد اما دستاوردهای زیادی برای ورزش ما به دنبال داشت.

از دیپلماسی فوتبالی با مرد سوئیسی تا نمایش قدرت ایران در آسیا

شکست پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا شاید یک جام را از فوتبال ایران دور کرد اما دستاوردهای زیادی برای ورزش ما به دنبال داشت.
از دیپلماسی فوتبالی با مرد سوئیسی تا نمایش قدرت ایران در آسیا