اروپا نباید درگیر بحث موشک‌های هسته‌ای شود

Home / اروپا نباید درگیر بحث موشک‌های هسته‌ای شود

اروپا نباید درگیر بحث موشک‌های هسته‌ای شود
وزیر امور خارجه آلمان ضمن بی‌ملاحظگی خواندن خروج آمریکا از INF اعلام کرد که اروپا نباید درگیر بحث موشک‌های هسته‌ای شود.

اروپا نباید درگیر بحث موشک‌های هسته‌ای شود

وزیر امور خارجه آلمان ضمن بی‌ملاحظگی خواندن خروج آمریکا از INF اعلام کرد که اروپا نباید درگیر بحث موشک‌های هسته‌ای شود.
اروپا نباید درگیر بحث موشک‌های هسته‌ای شود