اردوغان با پادشاه اردن گفتگو کرد

Home / اردوغان با پادشاه اردن گفتگو کرد

اردوغان با پادشاه اردن گفتگو کرد
رئیس‌جمهور ترکیه و پادشاه اردن در تماسی تلفنی درباره برخی موضوعات منطقه‌ای گفتگو کردند.

اردوغان با پادشاه اردن گفتگو کرد

رئیس‌جمهور ترکیه و پادشاه اردن در تماسی تلفنی درباره برخی موضوعات منطقه‌ای گفتگو کردند.
اردوغان با پادشاه اردن گفتگو کرد