اردوغان با بن سلمان دیدار می‌کند؟

Home / اردوغان با بن سلمان دیدار می‌کند؟

اردوغان با بن سلمان دیدار می‌کند؟
سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه از احتمال دیدار رئیس‌جمهور این کشور با ولیعهد سعودی خبر داد.

اردوغان با بن سلمان دیدار می‌کند؟

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه از احتمال دیدار رئیس‌جمهور این کشور با ولیعهد سعودی خبر داد.
اردوغان با بن سلمان دیدار می‌کند؟