ارتش آمریکا حدود 50 تن طلا را از سوریه خارج کرده است.

Home / ارتش آمریکا حدود 50 تن طلا را از سوریه خارج کرده است.