ارتباط بن‌سلمان با مرگ خاشقجی تا بازداشت حریری و دیدارش با ولایتی

Home / ارتباط بن‌سلمان با مرگ خاشقجی تا بازداشت حریری و دیدارش با ولایتی

ارتباط بن‌سلمان با مرگ خاشقجی تا بازداشت حریری و دیدارش با ولایتی
خبرگزاری رویترز جزئیات جدیدی از سعود القحطانی چهره بسیار نزدیک به بن سلمان و نقش او در کشته شدن جمال خاشقچی و بازداشت سعد الحریری در سال 2017 منتشر کرد.

ارتباط بن‌سلمان با مرگ خاشقجی تا بازداشت حریری و دیدارش با ولایتی

خبرگزاری رویترز جزئیات جدیدی از سعود القحطانی چهره بسیار نزدیک به بن سلمان و نقش او در کشته شدن جمال خاشقچی و بازداشت سعد الحریری در سال 2017 منتشر کرد.
ارتباط بن‌سلمان با مرگ خاشقجی تا بازداشت حریری و دیدارش با ولایتی