اربعین پدیده‌ای بی‌بدیل است

Home / اربعین پدیده‌ای بی‌بدیل است

اربعین پدیده‌ای بی‌بدیل است
حجت‌الاسلام بی‌‌آزار گفت: اربعین پدیده‌ای بی‌بدیل است که نظیر آن را در جهان نداریم و باید قدردان آن باشیم و به خوبی بهره بگیریم.

اربعین پدیده‌ای بی‌بدیل است

حجت‌الاسلام بی‌‌آزار گفت: اربعین پدیده‌ای بی‌بدیل است که نظیر آن را در جهان نداریم و باید قدردان آن باشیم و به خوبی بهره بگیریم.
اربعین پدیده‌ای بی‌بدیل است