اربعین؛ فرصتی که «کلانتری» از آن بی‌بهره ماند

Home / اربعین؛ فرصتی که «کلانتری» از آن بی‌بهره ماند

اربعین؛ فرصتی که «کلانتری» از آن بی‌بهره ماند
امسال به رغم وجود تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان محیط زیست ایران، وزارت بهداشت و محیط زیست عراق برای درختکاری همزمان با پیاده‌روی اربعین هیچ اقدامی صورت نگرفت.

اربعین؛ فرصتی که «کلانتری» از آن بی‌بهره ماند

امسال به رغم وجود تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان محیط زیست ایران، وزارت بهداشت و محیط زیست عراق برای درختکاری همزمان با پیاده‌روی اربعین هیچ اقدامی صورت نگرفت.
اربعین؛ فرصتی که «کلانتری» از آن بی‌بهره ماند