ارائه خدمات امدادی به بیش از 2 هزار زائر پیاده‌روی اربعین

Home / ارائه خدمات امدادی به بیش از 2 هزار زائر پیاده‌روی اربعین

ارائه خدمات امدادی به بیش از 2 هزار زائر پیاده‌روی اربعین
 رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از ارائه خدمات امدادی به 2 هزار و 756 زائر پیاده‌روی اربعین در طول یک هفته خبر داد.

ارائه خدمات امدادی به بیش از 2 هزار زائر پیاده‌روی اربعین

 رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از ارائه خدمات امدادی به 2 هزار و 756 زائر پیاده‌روی اربعین در طول یک هفته خبر داد.
ارائه خدمات امدادی به بیش از 2 هزار زائر پیاده‌روی اربعین