ادعای هیچ‌کاره بودن جهانگیری توهین به شعور مردم است

Home / ادعای هیچ‌کاره بودن جهانگیری توهین به شعور مردم است

ادعای هیچ‌کاره بودن جهانگیری توهین به شعور مردم است
عضو حزب مردم‌سالاری گفت: این‌که جهانگیری می‌گوید هیچ‌کاره است یعنی فرار از دفاع و وعده‌های انتخاباتی و توهین به شعور مردم است.

ادعای هیچ‌کاره بودن جهانگیری توهین به شعور مردم است

عضو حزب مردم‌سالاری گفت: این‌که جهانگیری می‌گوید هیچ‌کاره است یعنی فرار از دفاع و وعده‌های انتخاباتی و توهین به شعور مردم است.
ادعای هیچ‌کاره بودن جهانگیری توهین به شعور مردم است