اختتامیه سومین استارت‌آپ ویکند حمل‌ونقل واحد یادگار امام(ره)

Home / اختتامیه سومین استارت‌آپ ویکند حمل‌ونقل واحد یادگار امام(ره)

اختتامیه سومین استارت‌آپ ویکند حمل‌ونقل واحد یادگار امام(ره)
اختتامیه سومین استارت‌آپ ویکند حمل‌ونقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره) در محل نمایشگاه‌های مصلی امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

اختتامیه سومین استارت‌آپ ویکند حمل‌ونقل واحد یادگار امام(ره)

اختتامیه سومین استارت‌آپ ویکند حمل‌ونقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره) در محل نمایشگاه‌های مصلی امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.
اختتامیه سومین استارت‌آپ ویکند حمل‌ونقل واحد یادگار امام(ره)