احمدی نژاد: تحریم‌ها ربطی به دولت من ندارد.

Home / احمدی نژاد: تحریم‌ها ربطی به دولت من ندارد.