احتمال برگزاری آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی در 5 شهر از سال 97

Home / احتمال برگزاری آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی در 5 شهر از سال 97

احتمال برگزاری آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی در 5 شهر از سال 97

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور اظهار کرد: با پیشنهادی که به معاونت آموزشی وزارت بهداشت داده‌ایم احتمالا از سال آینده از برگزاری آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی تمرکز زدایی می‌شود و این آزمون در ۵ شهر بزرگ کشور …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

احتمال برگزاری آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی در 5 شهر از سال 97

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور اظهار کرد: با پیشنهادی که به معاونت آموزشی وزارت بهداشت داده‌ایم احتمالا از سال آینده از برگزاری آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی تمرکز زدایی می‌شود و این آزمون در ۵ شهر بزرگ کشور …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

احتمال برگزاری آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی در 5 شهر از سال 97