احتمال افزایش تعداد تیم‌های جام جهانی از 2022 قطر

Home / احتمال افزایش تعداد تیم‌های جام جهانی از 2022 قطر

احتمال افزایش تعداد تیم‌های جام جهانی از 2022 قطر
با اعلام رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) احتمال دارد افزایش تعداد تیم‌های حاضر در جام جهانی از 2022 قطر اعمال شود.

احتمال افزایش تعداد تیم‌های جام جهانی از 2022 قطر

با اعلام رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) احتمال دارد افزایش تعداد تیم‌های حاضر در جام جهانی از 2022 قطر اعمال شود.
احتمال افزایش تعداد تیم‌های جام جهانی از 2022 قطر