اثبات ارتباط ولیعهد عربستان با قتل خاشقجی

Home / اثبات ارتباط ولیعهد عربستان با قتل خاشقجی

اثبات ارتباط ولیعهد عربستان با قتل خاشقجی
یک روزنامه ترکیه از تماس تلفنی محافظ شخصی ولیعهد عربستان با دفتر وی برای هماهنگی قتل فعال مخالف سعودی پرده‌برداشت.

اثبات ارتباط ولیعهد عربستان با قتل خاشقجی

یک روزنامه ترکیه از تماس تلفنی محافظ شخصی ولیعهد عربستان با دفتر وی برای هماهنگی قتل فعال مخالف سعودی پرده‌برداشت.
اثبات ارتباط ولیعهد عربستان با قتل خاشقجی