ابلاغ آیین نامه امتحانات دانشگاه علمی کاربردی

Home / ابلاغ آیین نامه امتحانات دانشگاه علمی کاربردی

ابلاغ آیین نامه امتحانات دانشگاه علمی کاربردی

رییس سنجش و ارزشیابی دانشگاه علمی کاربردی گفت: آیین نامه امتحانات نیم سال دوم تحصیلی با هدف برگزاری هرچه بهتر آن به مراکز سراسر کشور ابلاغ شد. محمد اعلایی رییس سنجش و ارزشیابی دانشگاه علمی کاربردی در گفت وگو باخبرنگار حوزه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ابلاغ آیین نامه امتحانات دانشگاه علمی کاربردی

رییس سنجش و ارزشیابی دانشگاه علمی کاربردی گفت: آیین نامه امتحانات نیم سال دوم تحصیلی با هدف برگزاری هرچه بهتر آن به مراکز سراسر کشور ابلاغ شد. محمد اعلایی رییس سنجش و ارزشیابی دانشگاه علمی کاربردی در گفت وگو باخبرنگار حوزه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ابلاغ آیین نامه امتحانات دانشگاه علمی کاربردی

خرم خبر