آیین تجلیل از پژوهشگران برتر آذربایجان‌شرقی برگزار‌ می‌شود 

Home / آیین تجلیل از پژوهشگران برتر آذربایجان‌شرقی برگزار‌ می‌شود 

آیین تجلیل از پژوهشگران برتر آذربایجان‌شرقی برگزار‌ می‌شود 
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز از بر‌گزاری آیین تجلیل از نخبگان و پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان‌شرقی خبر‌ داد.

آیین تجلیل از پژوهشگران برتر آذربایجان‌شرقی برگزار‌ می‌شود 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز از بر‌گزاری آیین تجلیل از نخبگان و پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان‌شرقی خبر‌ داد.
آیین تجلیل از پژوهشگران برتر آذربایجان‌شرقی برگزار‌ می‌شود