آیه‌های76 تا 80 سوره بقره را با هم بشنویم/ کارشکنی برخی یهودیان

Home / آیه‌های76 تا 80 سوره بقره را با هم بشنویم/ کارشکنی برخی یهودیان

آیه‌های76 تا 80 سوره بقره را با هم بشنویم/ کارشکنی برخی یهودیان
در هفدهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های76 تا 80 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های76 تا 80 سوره بقره را با هم بشنویم/ کارشکنی برخی یهودیان

در هفدهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های76 تا 80 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های76 تا 80 سوره بقره را با هم بشنویم/ کارشکنی برخی یهودیان