آیه‌های61 تا 65 سوره بقره را با هم بشنویم/ صفات قوم بنی‌اسرائیل

Home / آیه‌های61 تا 65 سوره بقره را با هم بشنویم/ صفات قوم بنی‌اسرائیل

آیه‌های61 تا 65 سوره بقره را با هم بشنویم/ صفات قوم بنی‌اسرائیل
در چهاردهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 61 تا 65 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های61 تا 65 سوره بقره را با هم بشنویم/ صفات قوم بنی‌اسرائیل

در چهاردهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 61 تا 65 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های61 تا 65 سوره بقره را با هم بشنویم/ صفات قوم بنی‌اسرائیل