آیه‌های171 تا 175سوره بقره را با هم بشنویم/ خوردن نعمت پاک و حلال

Home / آیه‌های171 تا 175سوره بقره را با هم بشنویم/ خوردن نعمت پاک و حلال

آیه‌های171 تا 175سوره بقره را با هم بشنویم/ خوردن نعمت پاک و حلال
در سی و ششمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 171 تا 175 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های171 تا 175سوره بقره را با هم بشنویم/ خوردن نعمت پاک و حلال

در سی و ششمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 171 تا 175 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های171 تا 175سوره بقره را با هم بشنویم/ خوردن نعمت پاک و حلال