آیه‌های111تا115سوره بقره را با هم بشنویم/ مشرق و مغرب از آن خداست

Home / آیه‌های111تا115سوره بقره را با هم بشنویم/ مشرق و مغرب از آن خداست

آیه‌های111تا115سوره بقره را با هم بشنویم/ مشرق و مغرب از آن خداست
در بیست و چهارمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 111تا 115 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های111تا115سوره بقره را با هم بشنویم/ مشرق و مغرب از آن خداست

در بیست و چهارمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 111تا 115 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های111تا115سوره بقره را با هم بشنویم/ مشرق و مغرب از آن خداست