آیه‌های 96 تا 100 سوره بقره را با هم بشنویم/ آرزوی عمر 1000 ساله!

Home / آیه‌های 96 تا 100 سوره بقره را با هم بشنویم/ آرزوی عمر 1000 ساله!

آیه‌های 96 تا 100 سوره بقره را با هم بشنویم/ آرزوی عمر 1000 ساله!
در بیست و یکمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 96 تا 100 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 96 تا 100 سوره بقره را با هم بشنویم/ آرزوی عمر 1000 ساله!

در بیست و یکمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 96 تا 100 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 96 تا 100 سوره بقره را با هم بشنویم/ آرزوی عمر 1000 ساله!