آیه‌های 91 تا 95 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/انفاق از آن چه عزیز است

Home / آیه‌های 91 تا 95 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/انفاق از آن چه عزیز است

آیه‌های 91 تا 95 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/انفاق از آن چه عزیز است
در هفتاد و هفتمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 91 تا 95 سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌ها را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 91 تا 95 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/انفاق از آن چه عزیز است

در هفتاد و هفتمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 91 تا 95 سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 91 تا 95 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/انفاق از آن چه عزیز است