آیه‌های 76 تا 80 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/ نقض پیمان با خدا

Home / آیه‌های 76 تا 80 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/ نقض پیمان با خدا

آیه‌های 76 تا 80 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/ نقض پیمان با خدا
در هفتاد و چهارمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 76تا 80سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌ها را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 76 تا 80 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/ نقض پیمان با خدا

در هفتاد و چهارمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 76تا 80سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 76 تا 80 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/ نقض پیمان با خدا