آیه‌های 271 تا 275 سوره بقره را با هم بشنویم/ رباخواران شیطان‌زده

Home / آیه‌های 271 تا 275 سوره بقره را با هم بشنویم/ رباخواران شیطان‌زده

آیه‌های 271 تا 275 سوره بقره را با هم بشنویم/ رباخواران شیطان‌زده
در پنجاه و ششمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های271 تا275 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 271 تا 275 سوره بقره را با هم بشنویم/ رباخواران شیطان‌زده

در پنجاه و ششمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های271 تا275 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 271 تا 275 سوره بقره را با هم بشنویم/ رباخواران شیطان‌زده