آیه‌های 236 تا 240 سوره بقره را با هم بشنویم/ احکام طلاق و مهریه

Home / آیه‌های 236 تا 240 سوره بقره را با هم بشنویم/ احکام طلاق و مهریه

آیه‌های 236 تا 240 سوره بقره را با هم بشنویم/ احکام طلاق و مهریه
در چهل و نهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 236 تا 240 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 236 تا 240 سوره بقره را با هم بشنویم/ احکام طلاق و مهریه

در چهل و نهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 236 تا 240 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 236 تا 240 سوره بقره را با هم بشنویم/ احکام طلاق و مهریه