آیه‌های 231 تا 235 سوره بقره را با هم بشنویم/ احکام طلاق و شیردهی

Home / آیه‌های 231 تا 235 سوره بقره را با هم بشنویم/ احکام طلاق و شیردهی

آیه‌های 231 تا 235 سوره بقره را با هم بشنویم/ احکام طلاق و شیردهی
در چهل و هشتمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 231 تا 235 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آنرا با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 231 تا 235 سوره بقره را با هم بشنویم/ احکام طلاق و شیردهی

در چهل و هشتمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 231 تا 235 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آنرا با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 231 تا 235 سوره بقره را با هم بشنویم/ احکام طلاق و شیردهی