آیه‌های 216 تا 220 سوره بقره را با هم بشنویم/ جنگ در ماه‌های حرام

Home / آیه‌های 216 تا 220 سوره بقره را با هم بشنویم/ جنگ در ماه‌های حرام

آیه‌های 216 تا 220 سوره بقره را با هم بشنویم/ جنگ در ماه‌های حرام
در چهل و پنجمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 216 تا 220 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 216 تا 220 سوره بقره را با هم بشنویم/ جنگ در ماه‌های حرام

در چهل و پنجمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 216 تا 220 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 216 تا 220 سوره بقره را با هم بشنویم/ جنگ در ماه‌های حرام