آیه‌های 161 تا 165سوره بقره را با هم بشنویم/نشانه‌های قدرت خداوند

Home / آیه‌های 161 تا 165سوره بقره را با هم بشنویم/نشانه‌های قدرت خداوند

آیه‌های 161 تا 165سوره بقره را با هم بشنویم/نشانه‌های قدرت خداوند
در سی و چهارمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 161 تا 165 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 161 تا 165سوره بقره را با هم بشنویم/نشانه‌های قدرت خداوند

در سی و چهارمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 161 تا 165 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 161 تا 165سوره بقره را با هم بشنویم/نشانه‌های قدرت خداوند