آیه‌های 136 تا 140 سوره بقره را با هم بشنویم/ پذیرش رنگ توحید

Home / آیه‌های 136 تا 140 سوره بقره را با هم بشنویم/ پذیرش رنگ توحید

آیه‌های 136 تا 140 سوره بقره را با هم بشنویم/ پذیرش رنگ توحید
در بیست و نهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 136 تا 140 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 136 تا 140 سوره بقره را با هم بشنویم/ پذیرش رنگ توحید

در بیست و نهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 136 تا 140 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 136 تا 140 سوره بقره را با هم بشنویم/ پذیرش رنگ توحید