آیه‌های 131تا 135 سوره بقره را با هم بشنویم/ وصیت ابراهیم و یعقوب

Home / آیه‌های 131تا 135 سوره بقره را با هم بشنویم/ وصیت ابراهیم و یعقوب

آیه‌های 131تا 135 سوره بقره را با هم بشنویم/ وصیت ابراهیم و یعقوب
در بیست و هشتمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 131 تا 135 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 131تا 135 سوره بقره را با هم بشنویم/ وصیت ابراهیم و یعقوب

در بیست و هشتمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 131 تا 135 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 131تا 135 سوره بقره را با هم بشنویم/ وصیت ابراهیم و یعقوب