آیه‌های 126 تا 130 سوره بقره را با هم بشنویم/ آیین یکتاپرستی

Home / آیه‌های 126 تا 130 سوره بقره را با هم بشنویم/ آیین یکتاپرستی

آیه‌های 126 تا 130 سوره بقره را با هم بشنویم/ آیین یکتاپرستی
در بیست و هفتمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 126 تا 130 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 126 تا 130 سوره بقره را با هم بشنویم/ آیین یکتاپرستی

در بیست و هفتمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 126 تا 130 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 126 تا 130 سوره بقره را با هم بشنویم/ آیین یکتاپرستی