آیه‌های 101 تا 105 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/ ریسمان محکم الهی

Home / آیه‌های 101 تا 105 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/ ریسمان محکم الهی

آیه‌های 101 تا 105 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/ ریسمان محکم الهی
در هفتاد و نهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 101 تا 105 سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌ها را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 101 تا 105 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/ ریسمان محکم الهی

در هفتاد و نهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 101 تا 105 سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 101 تا 105 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/ ریسمان محکم الهی