آیا سوالات امتحانات نهایی امسال توسط تلگرام لو رفته است؟

Home / آیا سوالات امتحانات نهایی امسال توسط تلگرام لو رفته است؟

آیا سوالات امتحانات نهایی امسال توسط تلگرام لو رفته است؟

امتحانات نهایی و هماهنگ سال ۹۵ حاشیه های زیادی همانند لو رفتن سئوالات و تجمع و اعتراضات دانش آموزان نسبت به سختی امتحانات را به همراه داشت.کانال، گروه و صفحه های متعددی از اعتراض دانش آموزان در شبکه های مجازی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آیا سوالات امتحانات نهایی امسال توسط تلگرام لو رفته است؟

امتحانات نهایی و هماهنگ سال ۹۵ حاشیه های زیادی همانند لو رفتن سئوالات و تجمع و اعتراضات دانش آموزان نسبت به سختی امتحانات را به همراه داشت.کانال، گروه و صفحه های متعددی از اعتراض دانش آموزان در شبکه های مجازی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آیا سوالات امتحانات نهایی امسال توسط تلگرام لو رفته است؟

عکس