آیا آیت‌الله شبیری زنجانی از حضور میهمانان خاص بی‌اطلاع بود؟

Home / آیا آیت‌الله شبیری زنجانی از حضور میهمانان خاص بی‌اطلاع بود؟

آیا آیت‌الله شبیری زنجانی از حضور میهمانان خاص بی‌اطلاع بود؟
یک تحلیلگر سیاسی گفت: همسر آیت‌الله شبیری زنجانی نسبت فامیلی با عبدالله‌ نوری دارند؛ سوال اینجاست ایشان در زمان دعوت به منزل نوری اطلاعی از حضور میهمانان نداشت.

آیا آیت‌الله شبیری زنجانی از حضور میهمانان خاص بی‌اطلاع بود؟

یک تحلیلگر سیاسی گفت: همسر آیت‌الله شبیری زنجانی نسبت فامیلی با عبدالله‌ نوری دارند؛ سوال اینجاست ایشان در زمان دعوت به منزل نوری اطلاعی از حضور میهمانان نداشت.
آیا آیت‌الله شبیری زنجانی از حضور میهمانان خاص بی‌اطلاع بود؟