آموزش دیجیتال ریاضی با اکوئیتیو

Home / آموزش دیجیتال ریاضی با اکوئیتیو

آموزش دیجیتال ریاضی با اکوئیتیو
اکوئیتیو یک نرم‌افزار نوشتاری ریاضی مخصوص معلم‌هاست. با این نرم‌افزار می‌توان ریاضی را به شکل دیجیتال تدریس کرد.

آموزش دیجیتال ریاضی با اکوئیتیو

اکوئیتیو یک نرم‌افزار نوشتاری ریاضی مخصوص معلم‌هاست. با این نرم‌افزار می‌توان ریاضی را به شکل دیجیتال تدریس کرد.
آموزش دیجیتال ریاضی با اکوئیتیو